Kabouterpad - 1ste graad (1ste en 2de leerjaar): 16-06-2023 om 13:30

Wie mogen wij ontvangen als begeleidende leerkracht(en)?
welke klas komt langs voor het natuurpad? Bv. 2de kleuterklas, 4de leerjaar,…
Met hoeveel personen zal u aanwezig zijn
Maatschappelijke zetel
voor scholen = scholengroep
Straat + nr
Verzending factuur
Straat + nr
The email to associate with this registration.
Privacy

Indien u op dit formulier persoonsgegevens invult worden deze enkel verwerkt om u in te schrijven, u de factuur te kunnen toezenden en de organisatie van de wandelingen goed te laten verlopen. Odisee vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht te verzoeken uw gegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen. U kan dergelijk verzoek richten aan sarah.timmermans@odisee.be. Voor specifieke vragen i.v.m. de bescherming van uw gegevens kan u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Odisee via privacy@odisee.be.

Annuleren